| KURIKULUM AKADEMIK PENDIDIKAN TINGKATAN 4 

 

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)  Aliran Sastera dengan mengambil mata pelajaran: 
(A) Bahasa Malaysia
(B) Bahasa Inggeris
(C) Sains
(D) Matematik
(E) Sejarah
(F) Lughah Arab Muasiroh
(G) Bahasa Arab
(H) Syariah
(I) pendidikan Quran dan Sunnah
(J) Pendidikan Syariah Islamiah
(K) Qiraat
(L) Usuluddin
(M) Tajwid
Peperiksaan:
(A) SMA
(B) SMATQ

Ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan MTI?

Klik pada butang "Bantuan & Sokongan" untuk sebarang pertanyaan.