| KURIKULUM AKADEMIK PENDIDIKAN TINGKATAN 1

- Menggunakan Kurikulum Tahfiz Al- Quran Wal- Arabiah (Taqwa)

- Kurikulum TAQWA untuk tingkatan 1 mengandungi beberapa subjek seperti berikut :-

      (A) Tasmi’ Al-Quran

      (B) Feqah

      (C) Hadis

      (D) Hifzul Mutun

      (E) Insya’

      (F) Mutala’’ah

      (G) Nahu

      (H) Sirah

      (I) Tafsir

      (J) Tajwid Ilmi

      (K) Tauhid

- Kesemuanya adalah di dalam Bahasa Arab

- Dan beberapa mata Pelajaran KPM yang dipelajari adalah seperti berikut :-

     (A) Bahasa Malaysia

     (B) Bahasa Inggeris

     (C) Matematik

- Semasa tingkatan 5, pelajar program TAQWA akan mengambil program SMART TAHFIZ untuk menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

 

 | KURIKULUM AKADEMIK PENDIDIKAN TINGKATAN 2- 3

- Kurikulum mata pelajaran Standard Sekolah Menengah (KSSM) adalah seperti berikut :
(A) Bahasa Malaysia
(B) Bahasa Inggeris
(C) Matematik
(D) Sains
(E) Sejarah
(F) Bahasa Arab

- Kurikulum mata pelajaran JAIS yang dipelajari adalah seperti berikut :

- Kurikulum Sijil Menengah Agama (SMA)

       (A) Lughah Arabiah Muasiroh

       (B) Syariah

       (C) Usuluddin

- Kurikulum Sijil Menengah Agama Tahfiz Al-Quran (SMATQ)

      (A) Tajwid

      (B) Manhaj Qiraat

      (C) Hifzul Quran

  

- Tidak mengambil peperiksaan PT3.

- Menggunakan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan

Ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan MTI?

Klik pada butang "Bantuan & Sokongan" untuk sebarang pertanyaan.