Melahirkan individu yang mantap dalam hafazan, berakhlak mulia, berketerampilan dan bersedia meneruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Menguruskan pendidikan dan pembelajaran pelajar tahfiz merangkumi aspek rohani, emosi, intelek dan jasmani.

Ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan MTI?

Klik pada butang "Bantuan & Sokongan" untuk sebarang pertanyaan.