23 November 2021: Ma'ahad Tahfiz Ismail telah menjalankan mesyuarat bulanan yang dijalankan di Surau MTI. Mesyuarat bulanan ini disertai oleh semua kakitangan MTL Antara agenda mesyuarat ini ialah ucapan daripada Timbalan Pengetua Akademik Prof. Madya Zaini Bin Affandi, Amanat daripada Pengerusi MTI Ybhg Tan Sri Rozali Ismail dan isi-isu semasa.

f3afb2c8-c479-4049-ac7e-6a3749f41998.jpg

3f0861e4-5be3-44d3-be44-edf57f38de76.jpg