17 April : Seramai 19 pelajar telah mendaftar di MTI. Kesemua pelajar akan menjalani orientasi selama enam bulan. Orientasi pelajar telah bermula sejak bulan januari, tiga bulan dijalanakan secara online. Manakala bermula april, para pelajar akan menjalani orintasi sehingga bulan jun.

9f54468a-e2cb-40c3-9a76-0d8cf85dd162.jpg

24bbb6e3-b425-401e-baee-868700aacd5b.jpg

216caf51-f63e-4538-be17-ecb15d2ca0ec.jpg

6aae32c6-1ecf-41ff-b6fc-ab9e9f120673.jpg